Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Podstawy technik generacyjnych
Learning outcome:
potrafi działać zespołowo; organizować pracę zespołu, kierować zespołem lub kreatywnie uczestniczyć w jego pracach
Connections with FLO:
  • IME1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania
  • IME1A_K05
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
  • IME2A_K01
    potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy