Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Komputerowe wspomaganie badań i projektowania
Learning outcome:
Ma wiedzę z zakresu modelowania układów mechanicznych i elektrycznych
Connections with FLO:
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu