Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Matematyka II
Learning outcome:
Student dysponuje wiedzą w zakresie podstaw: - teorii całki nieoznaczonej, - teorii całki oznaczonej, - teorii liczb zespolonych, - teorii macierzy i rozwiązywania układów równań liniowych, - geometrii analitycznej w przestrzeni, - rachunku różniczkowego funkcji liczbowych dwóch i więcej zmiennych rzeczywistych. Zna podstawowe definicje i twierdzenia.
Connections with FLO:
  • ENR1A_W01
    The graduate knows and understands the basic issues of physics and chemistry, the basic principles of thermodynamics, the laws of heat and mass transportation, and the basic laws of fluid mechanics