Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Matematyka II
Learning outcome:
Student zna: - zna własności całek nieoznaczonych i podstawowe metody ich obliczania, - podstawowe własności całek oznaczonych (pojedynczych) i ich zastosowania, - podstawowe własności i postacie liczb zespolonych, ich interpretację geometryczną oraz metody rozwiązywania prostych równań zespolonych, - podstawy rachunku macierzy oraz metody rozwiązywania układów równań liniowych, - podstawy rachunku wektorowego oraz postacie równań prostych i płaszczyzn w przestrzeni, - własności pochodnych cząstkowych i ich zastosowanie do badania własności funkcji dwóch zmiennych.
Connections with FLO:
  • ENR1A_W01
    The graduate knows and understands the basic issues of physics and chemistry, the basic principles of thermodynamics, the laws of heat and mass transportation, and the basic laws of fluid mechanics