Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Matematyka II
Learning outcome:
Student potrafi wyciągać wnioski dostępnych informacji i wykorzystywać je do rozwiązywania postawionego problemu oraz potrafi poprawnie formułować argumenty w dyskusji.
Connections with FLO:
  • ENR1A_U01
    The graduate can assess, critically analyze and synthesize information, use engineering graphics, computer application programs, and use databases