Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Matematyka II
Learning outcome:
Student potrafi samodzielnie pozyskiwać informacje z różnych źródeł oraz wykorzystywać je do rozwiązania postawionego problemu.
Connections with FLO:
  • ENR1A_U08
    The graduate is able to plan and implement his own learning, use professional literature and online sources, including standards and regulations.