Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę w zakresie istotnych parametrów technicznych Górniczych Wyciągów Szybowych (GWS) i zasad ich stosowania
Connections with FLO:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych