Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Urządzenia linowe w wiertnictwie, górnictwie odkrywkowym i transporcie bliskim
Learning outcome:
zna i rozumie systemy transportowe w górnictwie odkrywkowym
Connections with FLO:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych