Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Układy zasilania płynami eksploatacyjnymi
Learning outcome:
Posiada wiedzę z zakresu budowy, funkcjonowania i eksploatacji układów zasilania maszyn i urządzeń środkami smarnymi.
Connections with FLO:
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych