Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Układy zasilania płynami eksploatacyjnymi
Learning outcome:
Posiada wiedzę na temat technologii proekologicznych i systemów gospodarowania związanych z użytkowaniem i przetwórstwem płynów eksploatacyjnych i środków smarnych.
Connections with FLO:
  • MBM2A_W14
    ma wiedzę z zakresu technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem
  • MBM2A_W16
    ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych