Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Urządzenia linowe w wiertnictwie, górnictwie odkrywkowym i transporcie bliskim
Learning outcome:
potrafi zaprojektować układy olinowań maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego
Connections with FLO:
  • MBM2A_U19
    potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych metod, technik i narzędzi