Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Urządzenia linowe w wiertnictwie, górnictwie odkrywkowym i transporcie bliskim
Learning outcome:
potrafi zaprojektować technologię procesu wiercenia z uwagi na głębokość wiercenia
Connections with FLO:
  • MBM2A_U21
    potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe