Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Urządzenia linowe w wiertnictwie, górnictwie odkrywkowym i transporcie bliskim
Learning outcome:
ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane projekty i eksperymenty
Connections with FLO:
  • MBM2A_K03
    potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu