Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Wady odlewów, przyczyny i naprawa
Learning outcome:
Umie, korzystając z atlasów i norm, zidentyfikować wadę odlewu, opisać mechanizm jej powstawania i wskazaź najważniejsze (potencjane) przyczyny jej powstawania.
Connections with FLO:
  • IPO2A_W03
    Posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie technologii wytwarzania i konstrukcji elementów odlewanych oraz oddziaływania tych technologii na środowisko naturalne. Orientuje się w najnowszych trendach w technologiach i materiałach odlewniczych i metalurgicznych ze szczególnym uwzględnieniem odlewnictwa artystycznego i precyzyjnego; posiada wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.
  • IPO2A_W05
    Ma szczegółową wiedzę o procesach wytwarzania metali i stopów z surowców naturalnych oraz zna technologie przetwarzania i uszlachetnienia metali i stopów stosowanych we współczesnej technice.