Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Układy zasilania płynami eksploatacyjnymi
Learning outcome:
Potrafi dokonać analizy z zakresie eksploatacji układów zasilania płynami eksploatacyjnymi w aspekcie trwałości, niezawodności, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz ekonomiki.
Connections with FLO:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U08
    umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
  • MBM2A_U16
    potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi itp.