Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Układy zasilania płynami eksploatacyjnymi
Learning outcome:
Rozumie potrzebę poszerzania wiedzy w zakresie funkcjonowania poszczególnych elementów i całych układów zasilania płynami eksploatacyjnymi maszyn w celu poprawy ich niezawodności i produktywności.
Connections with FLO:
  • MBM2A_K01
    jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz kierowania, rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych