Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej
Connections with FLO:
 • SOC1A_W15
  Zna podstawowe terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, rozpoznaje główne modele komunikowania, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych.
 • GIN1A_W03
  zna i rozumie zagadnienia z zakresu geoinformatyki oraz posiada wiedzę o współczesnych trenach zastosowania metod informatycznych w naukach o Ziemi; zna możliwości ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym
 • GIN1A_W06
  zna podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne oraz pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • MNB1A_W09
  zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego na tle problemów związanych z rozwojem mediów i społeczeństwa wiedzy; ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej
 • INS1A_W06
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
 • FMD1A_W08
  zna terminologię stosowaną w środowisku medycznym, ma ogólną wiedzę o aspektach prawnych i bezpieczeństwie pracy w jednostkach medycznych oraz wiedzę o pozatechnicznych uwarunkowaniach działalności fizyka medycznego
 • FTC1A_W05
  zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, przemysłowej i prawa autorskiego oraz ma wiedzę na temat korzystania z zasobów informacji patentowej i naukowej
 • IAD1A_W06
  zna podstawowe uwarunkowania etyczne i prawne oraz pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej, praw patentowych i posiada wiedzę niezbędną do zrozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej