Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
zna zakres swojej wiedzy z zakresu podstaw negocjacji i rozumie potrzebę dalszego rowijania się w tym zakresie
Connections with FLO:
 • GIN1A_K01
  rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych
 • MNB1A_K04
  rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej, przyjmując różne role; ma świadomość odpowiedzialności za jakość i bezpieczeństwo realizowanych indywidualnie bądź zespołowo zadań
 • INS1A_K02
  rozumie pozatechniczne aspekty i społeczne skutki stosowania narzędzi informatycznych
 • FMD1A_K02
  potrafi pracować indywidualnie i w zespole podejmując świadomie odpowiedzialność za realizowane zadania związane z wykonywaną profesją przestrzegając zasad etyki zawodowej
 • FTC1A_K03
  rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym i społecznym, wykazuje postawę proekologiczną, potrafi przekazać społeczeństu w sposób zrozumiały informację o osiągnięciach i ich wpływie na rozwój technologi oraz dostrzega możliwość komercjalizacji rozwiązań fizyki technicznej
 • KLT1A_K02
  Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi i wykazuje się przedsiębiorczym myślenieniem i działaniem.
 • IAD1A_K01
  jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i osobistych, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy