Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Student zna wygania stawiane przed pracą dyplomową i szczegółowy zakres jej realizacji
Connections with FLO:
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu
  • MBM2A_W08
    zna zagadnienia sprężystości, plastyczności i wytrzymałości zmęczeniowej
  • MBM2A_W07
    ma wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych.