Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Komputerowe wspomaganie badań i projektowania
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie modelowania bryłowego układów elementów maszyn i złożonych układów mechanicznych
Connections with FLO:
  • MBM2A_W12
    zna integrację działań w obszarze przygotowania produkcji CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing)
  • MBM2A_W09
    ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi