Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Komputerowe wspomaganie badań i projektowania
Learning outcome:
Posiada umiejętność projektowania bryłowego oraz analizy MES wykonanych modeli dla dobranych materiałów
Connections with FLO:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych