Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Chemia fizyczna
Learning outcome:
Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U05
    Potrafi zaprojektować technologię wytwarzania materiałów i opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych.