Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Chemia fizyczna
Learning outcome:
Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U04
    Posiada umiejętność doboru surowców i procesów technologicznych do wytwarzania, przetwórstwa oraz badania materiałów inżynierskich.