Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Transport 1 - conveyors
Learning outcome:
ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
Connections with FLO:
  • MBM2A_U08
    umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
  • MBM2A_U24
    posiada umiejętność wykonania pracy przejściowej i magisterskiej oraz ich prezentacji