Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Wytrzymałość elementów maszyn
Learning outcome:
Student potrafi wyznaczyć składowe stanu naprężenia dla złożonych przypadków wytrzymałościowych
Connections with FLO:
  • IMM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
  • IMM1A_W02
    ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową