Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Wytrzymałość elementów maszyn
Learning outcome:
Student ma świadomość konsekwencji za skutki podjętych decyzji (w tym ekonomicznych i społecznych)
Connections with FLO:
 • IMM1A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • IMM1A_K02
  ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
 • IMM1A_K03
  ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • IMM1A_K04
  ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową