Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Metody analiz wytrzymałościowych z wykorzystaniem MES
Learning outcome:
Student potrafi stworzyć odpowiedni model MES analizowanego obiektu
Connections with FLO:
 • MBM2A_U01
  posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
 • MBM2A_U02
  posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
 • MBM2A_U03
  ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
 • MBM2A_U04
  rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej oraz umie korzystać z zasobów informacji patentowej