Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Roboty przemysłowe
Learning outcome:
Potrafi zapisywać i interpretować zapis położenia i orientacji
Connections with FLO:
  • AIR1A_U11
    Potrafi zapisać modele liniowe i nieliniowe obiektów sterowania występujących w przemyśle. Potrafi sformułować modele dyskretne i ciągłe obiektów. Potrafi wyznaczyć parametry oraz charakterystyki statyczne i dynamiczne obiektów. Potrafi zapisać zadanie proste i odwrotne kinematyki.