Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Informatyka
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę z zakresu konstruowania i działania algorytmów komputerowych.
Connections with FLO:
  • IMT1A_W02
    Ma wiedzę z zakresu obsługi komputerów, podstaw programowania i technik wyszukiwania informacji oraz zna metody obliczeniowe i rozumie zasady grafiki i projektowania inżynierskiego wraz z doborem materiałów, które są niezbędne do tworzenia dokumentacji technicznej.