Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Informatyka
Learning outcome:
Student potrafi napisać prosty program w wybranym języku programowania.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U02
    Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe; potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi wykorzystywanych do badania materiałów oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.