Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Methodologies of Cultural Studies
Learning outcome:
Zna współczesne stanowiska metodologicznie w kulturoznawstwie: nowe nurty etnograficzne, analiza treści i krytyczna analiza dyskursu
Connections with FLO:
  • KLT2A_W07
    Wszechstronnie zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa
  • KLT2A_W18
    Posiada zaawansowaną wiedzę o poznawczej, komunikacyjnej, kulturotwórczej i społecznej roli języka.