Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy przeróbki mechanicznej kopalin
Learning outcome:
Posiada wiedzę z dziedziny oprogramowania inżynierskiego w zakresie opracowania wyników badań
Connections with FLO:
  • MBM2A_W01
    ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych