Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Introduction to physics
Learning outcome:
Student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z podręczników, baz danych oraz internetu.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U01
    Potrafi pozyskiwać informacje w języku polskim i języku obcym z literatury, baz danych i innych źródeł, dokonywać ich interpretacji, formułować i uzasadniać opinie dotyczące zadań inżynierskich.
  • IMT1A_U06
    Ma umiejętność samokształcenia się