Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Introduction to physics
Learning outcome:
Student potrafi współpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe.
Connections with FLO:
  • IMT1A_K01
    Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i jest gotów do dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, krytycznie ocenia posiadaną wiedzę, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.