Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Nowoczesne techniki urabiania skał zwięzłych
Learning outcome:
Wie o niestandardowych metodach urabiania bazujących na generowaniu energii innymi metodami aniżeli eksplozja materiałów wybuchowych
Connections with FLO:
 • MBM2A_W01
  ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych
 • MBM2A_W02
  posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
 • MBM2A_W04
  posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki
 • MBM2A_W05
  posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu