Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Nowoczesne techniki urabiania skał zwięzłych
Learning outcome:
Zna termiczne metody urabiania skał kwarcytowych
Connections with FLO:
 • MBM2A_W01
  ma wiedzę z zakresu mechaniki analitycznej i drgań układów fizycznych
 • MBM2A_W02
  posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
 • MBM2A_W03
  ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji
 • MBM2A_W08
  zna zagadnienia sprężystości, plastyczności i wytrzymałości zmęczeniowej