Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Nowoczesne techniki urabiania skał zwięzłych
Learning outcome:
Umie dobrać metodę eksploatacji w zależności od własności fizycznych i mechanicznych eksploatowanego surowca
Connections with FLO:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną