Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Nowoczesne techniki urabiania skał zwięzłych
Learning outcome:
Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania wiedzy w zakresie poszerzania wiedzy dotyczącej metod i maszyn oraz urządzeń obejmujacych nowe techniki urabiania i obróbki skał
Connections with FLO:
  • MBM2A_K01
    jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz kierowania, rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych