Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Modelowanie w projektowaniu maszyn
Learning outcome:
Potrafi opracować model obiektu mechanicznego z wykorzystaniem pakietów CAD
Connections with FLO:
  • MBM2A_U02
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • MBM2A_U18
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych