Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Statistical Models in Land Information
Learning outcome:
wykorzystać metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania różnych zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych z zakresu geodezji i kartografii oraz dziedzin pokrewnych
Connections with FLO:
  • GIK2A_U04
    planować i przeprowadzać eksperymenty z wykorzystaniem zaawansowanych metod analitycznych i symulacyjnych oraz formułować, projektować i rozwiązywać skomplikowane zadania inżynierskie, prawidłowo szacując nakład pracy i koszty realizacji, a także rozumiejąc ich znaczenie