Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Statistical Models in Land Information
Learning outcome:
formułować i testować hipotezy statystyczne związane z problemami inżynierskimi w geodezji i kartografii oraz w dziedzinach pokrewnych, a także z prostymi problemami badawczymi
Connections with FLO:
  • GIK2A_U07
    formułować i testować hipotezy statystyczne związane z problemami inżynierskimi i badawczymi