Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Theory and Practice of Real Estate Valuation II
Learning outcome:
Rozwiązywania zadań w zakresie wyceny nieruchomości oraz sporządzania opracowań i ekspertyz dotyczących rynku nieruchomości
Connections with FLO:
  • GIK2A_K01
    działania w sposób kreatywny i przesiębiorczy z uwzględnieniem krytycznej oceny posiadanej wiedzy i potrzeby konsultacji eksperckich