Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Język wizualności
Learning outcome:
Posiada gruntowną wiedzę o głównych zależnościach pomiędzy społeczeństwem i kulturą w dobie nowych technologii komunikacyjnych.
Connections with FLO:
  • KLT2A_W05
    Na poziomie zaawansowanym posiada aktualną i wszechstronną wiedzę oraz potrafi wskazać najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.
  • KLT2A_W07
    Wszechstronnie zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa