Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
.
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystywać poznane algorytmy numeryczne do obliczeń matematycznych.
Connections with FLO:
  • CHB1A_U07
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, zestawić stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych posługując się sprzętem komputerowym i odpowiednimi programami oraz wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski