Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Injection mould design
Learning outcome:
ma świadomość roli i znaczenia procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych w gospodarce narodowej
Connections with FLO:
  • MBM2A_K01
    jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz kierowania, rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych