Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Wytrzymałość materiałów
Learning outcome:
Student potrafi wykonać obliczenia wytrzymałościowe potrzebne do zaprojektowania elementów konstrukcji lub części maszyn, które można rozpatrywać w schemacie prostego lub złożonego stanu naprężenia.
Connections with FLO:
  • AIR1A_U06
    Potrafi zaprojektować urządzenia mechaniczne i maszyny w tym automaty i roboty. Potrafi dobrać elementy układu napędowego (przekładnie, sprzęgła itp. ). Potrafi zrozumieć zasadę działania układów mechanicznych oraz procesów termodynamicznych występujących w procesach przemysłowych. Potrafi budować modele procesów i obiektów mechanicznych istniejących lub nowoprojektowanych obiektów.
  • AIR1A_U13
    Potrafi dobrać właściwy materiał potrzebny do projektowanej lub istniejącej konstrukcji uwzględniając, jego własności mechaniczne, wytrzymałościowe, chemiczne i elektryczne. Potrafi opracować sposób wytwarzania i obróbki wybranego materiału.