Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Chemia organiczna
Learning outcome:
Zna podstawowe grupy związków organicznych i grupy funkcyjne występujące w ich cząsteczkach
Connections with FLO:
  • IMT1A_W01
    Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki oraz chemii) niezbędną do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów oraz do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu.