Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Ergonomia
Learning outcome:
Student zna i rozumie podstawowe pojęcia związane z ergonomią i BHP.
Connections with FLO:
  • MBM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • MBM1A_W18
    ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem włącznie i prowadzenia działalności gospodarczej