Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Chemia organiczna
Learning outcome:
Potrafi przewidzieć drogi reakcji związków organicznych oraz zidentyfikować ich produkty z zastosowaniem metod spektroskopowych: spektroskopii IR oraz 1H NMR.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U04
    Posiada umiejętność doboru surowców i procesów technologicznych do wytwarzania, przetwórstwa oraz badania materiałów inżynierskich.