Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Elektrochemia ciała stałego
Learning outcome:
Zna podstawy termodynamiki i kinetyki elektrochemii ciała stałego.
Connections with FLO:
  • IMT1A_W02
    Ma wiedzę z zakresu obsługi komputerów, podstaw programowania i technik wyszukiwania informacji oraz zna metody obliczeniowe i rozumie zasady grafiki i projektowania inżynierskiego wraz z doborem materiałów, które są niezbędne do tworzenia dokumentacji technicznej.